Bestuur

Vanuit ieder college van Burgemeester & Wethouders van de aan het ISW deelnemende gemeenten wordt een lid afgevaardigd in het bestuur van het ISW. Elk lid heeft de verantwoordelijkheid voor een bepaald beleidsveld. De gemeente Purmerend vaardigt twee leden af. Op dit ogenblik is de bestuurssamensteling als volgt:

Bestuurssamenstelling

Dhr. D. Bijl

Voorzitter

Bestuurlijke Organisatie

Algemene Zaken

Burgemeester Purmerend

Dhr. W.J.F.M. van Beek

Vice-voorzitter

Financiën

Personeel & Organisatie

Waterlandhuis

Burgemeester Edam-Volendam

Mw. A.C. Nienhuis

Waterlands Archief

Burgemeester Landsmeer

Mw. H.C. Heerschop

Verkeer en Vervoer

Burgemeester Zeevang

Mw. L.M.B.C. Wagenaar-Kroon

Economische Zaken

(w.o. Recreatie/Toerisme)

Landschapsbeheer

Burgemeester Waterland

Dhr. J. Krieger

Ruimtelijke Ordening

Volkshuisvesting

Wethouder Purmerend

 

 

 

Dhr. P.C. Tange

Onderwijs

Welzijn

Burgemeester Wormerland

 

 

 

Mw. A.J.M. van Beek

Burgemeester Beemster

Naast de formele taken zoals vaststelling van de begroting en jaarekening van het ISW is de voornaamste taak van het bestuur om -daar waar dat nodig is- de samenwerking te bevorderen en de samenhang in het beleid te bewaken. Daarnaast is het tevens het bestuur van het Waterlands Archief.

Vergaderdata 2015

DAGELIJKS BESTUUR (09.30 - 10.45)

 

  • 18 februari
  • 18 maart
  • 6 mei
  • 1 juli
  • 7 oktober
  • 16 december