Doel, missie en taken

Het ISW heeft zoals dat in de Gemeenschappelijke regeling staat verwoord tot doel "een harmonische ontwikkeling van de daaraan deelnemende gemeente te bevorderen als bijdrage aan het welzijn van de Waterlandse bevolking".
Vertaald naar de praktijk betekent dit dat het ISW zich vooral richt op de beleidsmatige (politiek-bestuurlijke) samenwerking tussen de Waterlandse gemeenten.

Het ISW geeft vorm aan deze beleidsmatige samenwerking door het portefeuillehoudersoverleg en het ambtelijk overleg van de zeven gemeenten voor te bereiden, te coördineren en door het uitvoeren van projecten.

Dit houdt in dat het ISW:

  • beleidsvoorbereiding, verslaglegging en uitvoering verzorgt van de portefeuillehoudersoverleggen en het ambtelijk overleg;
  • de wensen inbrengt van de Waterlandse gemeenten in grotere verbanden (Stadsregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland), vooral op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economische zaken;
  • inbreng vanuit grotere verbanden vertaalt naar wat dat inhoudt voor de Waterlandse gemeenten;

Zie ook:

Gemeenschappelijke Regeling ISW 2005