Regio Waterland

De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang vormen tezamen de regio Waterland. (kaartje waterland gebied) De regio Waterland is gelegen ten noorden van Amsterdam. Het gebied kenmerkt zich door zijn grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden: veenweide gebieden, grote droogmakerijen, oude steden.

Op economisch terrein zijn de bouw, zakelijke dienstverlening, de industrie en de landbouw belangrijke sectoren. Voorts is een groot deel van de beroepsbevolking georiënteerd op Amsterdam en Schiphol.

De Waterlandse  gemeenten werken al tientallen jaren op allerlei terreinen samen. In 1979 hebben de gemeente besturen het algemeen samenwerkingsorgaan ISW opgericht.

www.purmerend.nl
www.beemster.net

www.edam-volendam.nl

www.zeevang.nl

www.waterland.nl

www.wormerland.nl

www.landsmeer.nl